قوانین و مقررات
شرایط استفاده

سامانه «تلوبیون» که سـرویس‌های آن از طریق وب‌سایتtelewebion.com و برنامـه کاربردی به همـین نام ارائه می‌شـود ضمن رعایت قوانـین و مقـررات داخلی و بین‌المللی از جملهGDPR، شرایط و ضوابط مشروح در این صفحه را به اطلاع کاربران سایت می‌رساند. ثبت نام شما در سایت به منزلۀ پذیرش شرایط و ضوابط پیش‌رو بوده و با قبول این شرایط به عنوان کاربر «تلوبیون» شناخته می‌شوید. در صورت موافق نبودن با این شـرایط و ضوابط، لطفاً از ادامۀ روند ثبت‌نام خودداری فرمایید. یادآور می‌شود سامانه «تلوبیون» این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان این شرایط را به‌روزرسانی نماید که در این صورت تغییرات از طریق صفحه وب‌سایت و ایمیل شما به اطلاعتان خواهد رسید. شرایط جدید به محض قراردادن در سایت مؤثر خواهد بود.

  • استفاده از «تلوبیون» نیازمند اینترنت بوده و هزینه اینترنت بر عهده خود کاربر می‌باشد.

  • سرویس «تلوبیون» به دلیل طبیعت فنـی ممکن است در زمان‌های خاصی به علت مشـکلات مربوط به زیرساخت‌های اینترنت قابل استفاده نباشد یا با اشکالاتی مواجه گردد. این شرایط مصداق فورس‌ماژور بوده و در این خصوص مسئولیتی متوجه «تلوبیون» نمی‌باشد. در هر حال پشتیبانی سایت همواره پاسخگوی کاربران در خصوص مشکلاتِ قابل حل خواهد بود.

  • کاربر در هر زمان می‌تواند درخواست بستن حساب کاربری خود را بدهد. در این صورت ظرف ۴۸ ساعت کاری، حساب کاربری وی بسته خواهد شد.

محدوده مسئولیت
  • «تلوبیون» هـیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صحـت و سقم مـطالب و ادعاهایی که در خلال فـیلم‌ها، برنامه‌ها، ویدیوهـا و آگهی‌ها از ناحیه شخصـیت‌های فیلـم‌ها و سریال‌ها، آگهی‌ها و غیره مطـرح مـی‌شـود نداشته و مسئولیت آنچه در محتواهای «تلوبیون» اظهار یا ادعا می‌گردد بر عهدۀ سازندگان محتواها می‌باشد.

  • در آخـر به اطلاع مـی‌رسـاند حـق پخـش کلیه آثار مـوجود در سایت «تلوبیـون» از صـاحبان حقوق مـادی آنها خریـداری شده است. چـنانـچه در ایـن مـورد ادعـا یا مـطـلبی دارید حتـما از طـریـق ایمیل پشتیبانی به نشانیsupport@telewebion.comبا ما تماس بگیرید.

  • کاربر در هر زمان می‌تواند درخواست بستن حساب کاربری خود را بدهد. در این صورت ظرف ۴۸ ساعت کاری، حساب کاربری وی بسته خواهد شد.

موارد مربوط به حفظ حریم شخصی را می‌توانید در قسمت حریم خصوصی ملاحظه کنید.