طماع
طماع
15,513

طماع

15,513
طماع
' ۱:۳۶
16,016
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
خلاصه این برنامه

فیلم «طماع» درباره «گوپچاپ ها» یک خانواده معمولی از طبقه متوسط هند است که ممکن است که از نظر مالی ضعیف باشند امّا اخلاق و ادب غنی دارند. با پیدا شدن یک کیسه پول زندگی آنها یک دفعه پیچیده می شود.

طماع
16,016
۱:۳۶'
طماع
خلاصه این برنامه

بیشتر
16,016
۱:۳۶ '