آقا معلم و بچه ها
آقا معلم و بچه ها
243,122

آقا معلم و بچه ها

243,122
جشن
' ۱۳
15,657
جشن
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

پویا نمایی «آقا معلم و بچه ها» قصه های زیادی دارد. بچه های روستا حسابی آقا معلمشون رو دوست دارند. چرا که آقا معلم همیشه جواب سوال های آنها را می دهد. هر وقت به مشکل یا دردسری برمی خورند سراغ معلم عزیزشان می روند تا راه چاره را پیدا کنند.

جشن
15,657
۱۳'
جشن
خلاصه این برنامه

بیشتر
15,657
۱۳ '