مدرس
مدرس
34,232

مدرس

34,232
مدرس
' ۱:۴۷
34,171
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم زندگی و مبارزات سیدحسن مدرس در بحبوحه اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در زمان حکومت پهلوی را نمایش می دهد...

مدرس
34,171
۱:۴۷'
مدرس
خلاصه این برنامه

بیشتر
34,171
۱:۴۷ '