انار
انار
37,516

انار

37,516
انار
' ۱:۳۷
38,311
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

فیلم «انار» از جایی شروع می شود که «حاج رحمان» یک کارخانه فرآوری پسته در روستایی به نام «انار» تاسیس می کند. از طرفی «مصیب خان» کینه ای قدیمی از او به دل دارد، در نتیجه تصمیم می گیرد با دزدیدن کامیون های پسته از «حاج رحمان» انتقام بگیرد، امّا یکی از کارگران متوجه ماجرا می شود.

انار
38,311
۱:۳۷'
انار
خلاصه این برنامه

بیشتر
38,311
۱:۳۷ '