کارنامه
کارنامه
6,500

کارنامه

6,500
دسته بندی

دانش و اقتصاد

دسته بندی

دانش و اقتصاد

خلاصه این برنامه

به منظور آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری، با حضور کارشناسان مجرب تحصیلی از شبکه آموزش سیما پخش می شود

خلاصه این برنامه

بیشتر