مسابقه چوخط
مسابقه چوخط
1,914

مسابقه چوخط

1,914
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

این برنامه با هدف معرفی فرهنگ بومی و فولكلور عامه استان تولید می شود و شركت كنندگان در این مسابقه كه دو گروه از یك خانواده شهری و یك خانواده روستایی هستند با قرارگرفتن در فضای زندگی عشایر به مدت دو روز با انجام كارهای روزانه آنان، با هم رقابت و با ایجاد لحظاتی بانشاط و سرگرم كننده، مخاطبان را با زندگی، سخت كوشی، صداقت و مهربانی عشایر آشنا می كنند.

خلاصه این برنامه

بیشتر