مشاور شما
مشاور شما
12,609

مشاور شما

12,609
دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
خلاصه این برنامه

مشاور شما برنامه ای است گفتگو محور که به مدت ۴۵ دقیقه از شبکه فارس به صورت زنده پخش می شود. این برنامه دو سر فصل کلی مباحث حقوقی ومشاوره ای را ارائه می دهد . روزهای شنبه ویکشنبه قضات صاحب تجربه در برنامه حضور دارند و پرسشهای حقوقی را پاسخ می دهند. روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز کارشناسان روانشناسی بالینی ورشد به بیان دیدگاه های خود می پردازند

خلاصه این برنامه

بیشتر