بازگشت
بازگشت
7,570

بازگشت

7,570
بازگشت
' ۱:۵۱
7,482
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

پس از به توپ بستن مجلس در دوران محمد علی شاه قاجار ، نامدار جوان بازرگان پسر مرحوم حاج عزیز بزاز به زادگاهش لرستان باز می گردد تا شغل پدر را ادامه دهد. وی به سراغ بدهکاران پدر می رود، ولی در جمع آوری طلب ها دچار مشکل می شود. امیر افخم حاکم بروجرد که با زندانی کردن سید جمال واعظ مشروطه خواه از طرف مردم تحت فشار می باشد، با درخواست تهران مبنی بر پرداخت پیش از موعد خراج سالیانه مواجه می گردد. او به دنبال شخصی جهت تأمین خراج شهر می باشد که ....

بازگشت
7,482
۱:۵۱'
بازگشت
خلاصه این برنامه

بیشتر
7,482
۱:۵۱ '