راه و بیراه
راه و بیراه
203,221

راه و بیراه

203,221
قسمت ۳۰
' ۵۱
7,936
قسمت ۳۰
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سریال راه و بیراه ، مهدی از شخصیت های اصلی سریال که چند سال قبل، برادرش را به علت بیماری از دست داده است، همه زندگی اش را وقف بچه های مناطق مختلف کشور می کند. این سریال اپیزودیک است ولی به لحاظ مضمونی موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به هم هستند.

قسمت ۳۰
7,936
۵۱'
قسمت ۳۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
7,936
۵۱ '