نشانه های روشنی
نشانه های روشنی
12,117

نشانه های روشنی

12,117
' ۱۴
3,394
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

آرام و آوا ایرانی، مجریان برنامۀ نشانه‌های روشنی، در هر قسمت حکایتی را برای ما بازگو می‌کنند برگرفته از زندگینامۀ یکی از شهیدان میهن که به عنوان نشانه‌ای از روشنی می‌تواند سرمشقی برای همگان قرار بگیرد.

3,394
۱۴'
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,394
۱۴ '