ورزش در مسیر انقلاب
ورزش در مسیر انقلاب
18,117

ورزش در مسیر انقلاب

18,117
قسمت ۱۹
' ۲۸
۷۹۱
قسمت ۱۹
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

مستند «ورزش در مسير انقلاب» به توفيقات ورزش ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد و با بهره گيري از تصاوير و مستندات، تلاش شده است از بهمن 1357 تا بهمن 1387 ، اهم موفقيتهای ورزش ايران در ابعاد قهرماني و پهلواني به تصوير كشيده شود.

قسمت ۱۹
۷۹۱
۲۸'
قسمت ۱۹
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷۹۱
۲۸ '