اخبار ۲۰:۳۰
اخبار ۲۰:۳۰
17,175,290

اخبار ۲۰:۳۰

17,175,290
دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

بیست و سی توسط واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که تحت نظارت معاون سیاسی این سازمان است، تولید می‌شود. این برنامه یک بخش خبری کوتاه در حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌است که در ساعت ۲۰:۳۰ هر روز به غیر از روزهای تعطیل در شبکه دو سیما جمهوری اسلامی ایران روی آنتن می رود.

خلاصه این برنامه

بیشتر