چوگان فرزند ایران
چوگان فرزند ایران
۸۰۵

چوگان فرزند ایران

۸۰۵
ژانر

مستند

شبکه
ژانر

مستند

شبکه
خلاصه این برنامه

مستند چوگان فرزند ایران به فعالیت های هنرجویان این رشته ورزشی در مجموعه چوگان و سوارکاری قصرفیروزه می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر