ژیوان و ژیوار
ژیوان و ژیوار
5,124

ژیوان و ژیوار

5,124
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این مستند به نمایش طبیعت بکر کردستان با استفاده از تصاویری بسیار زیبا و داستانی متفاوت می پردازد. تهیه کننده و کارگردان : کیوان مجیدی

خلاصه این برنامه

بیشتر