قیزیل قافیه لر
قیزیل قافیه لر
3,177

قیزیل قافیه لر

3,177
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

«قیزیل قافیه‌لر » بهانه‌ای است برای سرایش آثاری جدید و فاخر در عرصه شعر رثایی آذربایجان و مجالی است برای عرضه آن از قاب شبکه استانی سهند برای مخاطبین علاقمند. در هر برنامه دو تن از شاعران گرانسنگ اشعار سروده شده خود را عرضه میکنند و به بهانه این اشعار کارشناسان برنامه در باب شعر رثایی سخن گفته بر سالار شهیدان مویه مینمایند. سرایش‌ها در ۵ بخش «ردیف و قافیه»، «موضوع و مضمون»، «واژگان»، «ترجمه»، و « بحر و وزن» و بر مبنای بیت یا ابیات ارایه شده به عناوین «سر خط» صورت میگیرد. سر خط‌های ارایه شده بر مبنای موضوع روز عزاداری‌های مرسوم در آذربایجان انتخاب میشوند. میزان ارایه شده اشعار در برنامه ۳ تا ۵ بیت میباشند. ۳ بیت غزل-مرثیه تا یک بند مخمس یا مسدس مرسوم در نوحه های آذربایجانی. این برنامه فاخر که توسط شبکه سهند تولید و پخش میگردد در ایام محرم و صفر هر روز از ساعت ۲۰:۳۰ میزبان خانه های دوستداران اشعار و مراثی خواهد بود.

خلاصه این برنامه

بیشتر