فر میسکی سوور
فر میسکی سوور
4,327

فر میسکی سوور

4,327
دسته بندی

مذهبی

دسته بندی

مذهبی

خلاصه این برنامه

ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین(ع) به عنوان نمونه ی بارزی از ارادت ویژه مسلمانان اهل سنت و اهل تشیعِ کردستانی به خاندان و اهل بیت رسول الله(ص) مطرح بوده و مسلمانان این دیار آیین و سنن متعددی را به اجرا در می آورند. برنامه فرمیسکی سوور با ساختار تركيبي – استودیویی و با هدف ارشادی و تربيتی و محتوای محرم سعی دارد تا با فرم و ساختارِ مناسب و به شکلی مستندگونه به آیین هایِ عزاداری که خاصِ منطقه ی کردستان است بپردازد و مشارکت مسالمت آمیز اهل تسنن و تشیع را در برپایی مراسم عزاداری محرم را بیان کند و درگفتگو با کارشناسان و ماموستایان جنبه های مختلف قیام امام حسین ( ع ) را تبیین کند. برنامه «فرمیسکی سوور» هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از سیمای مرکز کردستان پخش خواهد شد.

خلاصه این برنامه

بیشتر