دیجیمون
دیجیمون
5,553,990

دیجیمون

5,553,990
قسمت ۳۸
' ۲۳
102,828
قسمت ۳۸
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

در کارتون «دیجیمون» تعدادی بچه مدرسه ای بر اساس یک اتفاق عجیب وارد دنیای دیجیمون ها میشوند. دیجیمون ها موجوداتی دیجیتالی هستند که به وسیله دستگاه کنترل می شوند و ارتقا میابند که این دستگاه ها به این بچه ها سپرده شده است.

قسمت ۳۸
102,828
۲۳'
قسمت ۳۸
خلاصه این برنامه

بیشتر
102,828
۲۳ '