زیبایی آناتومی
زیبایی آناتومی
2,343

زیبایی آناتومی

2,343
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به بررسی پیدایش و تاریخچه کالبدشکافی و آناتومی از قرون وسطی تا کنون پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر