دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه با خبرنگاران جوان کاری از واحد مرکزی خبر است که از شبکه بین المللی خبر به روی آنتن می رود. در برنامه با خبرنگاران جوان که توسط باشگاه خبرنگاران جوان تهیه می شود به اخبار مهم داخلی و بین المللی و تحلیل حوادث روز توسط پژوهشگران و متخصصان پرداخته می شود. برنامه با خبرنگاران هر شب بعد از بخش های مختلف خبری در شبکه خبر پخش می گردد. همچنین می توانید با خبرنگاران را همزمان از طریق تلوبیون مشاهده کنید و اگر در این زمان موفق به مشاهده برنامه نشدید می‌توانید در هر زمان و هر مکانی به صورت آنلاین آن را مشاهده کنید.