دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه پیشخوان خبر برنامه ای است که با هدف و موضوع اعتیاد و ساماندهی معتادان بی سرپناه، مهمترین  رویدادهای خبری روز، کیفیت کالا در ایران و از این فبیل موضوعات می پردازد.   در پیشخوان خبر به سری موضوعات ذکر شده در شبکه خبر پرداخته می شود. برنامه پیشخوان خبر با هدفی که دارد و با گفتگو هایی که در مورد مسائل و مشکلات به تحلیل و بررسی آن ها می نشینند.   می توانید برنامه پیشخوان خبر را همزمان از طریق تلوبیون مشاهده کنید و اگر در این زمان موفق به مشاهده برنامه نشدید می‌توانید در هر زمان و هر مکانی به صورت آنلاین آن را مشاهده کنید.