این خریدار چقدر مشکوک بود


بوی کلاهبرداری میاد
بوی کلاهبرداری میاد
10,904
عجب کلاهبرداری کرده
عجب کلاهبرداری کرده
3,934
قبل از رفتن میخواد همه چیز رو بفروشه
قبل از رفتن میخواد همه چیز رو بفروشه
2,834
از پاس نشدن چک ها میترسه
از پاس نشدن چک ها میترسه
1,732
با پدرش کار ناتموم داره!
با پدرش کار ناتموم داره!
1,662
حدسشون درست بود
حدسشون درست بود
14,982
با این کارها به چی میخوای برسی؟!
با این کارها به چی میخوای برسی؟!
4,871
تو همه کارها دخالت میکنه
تو همه کارها دخالت میکنه
2,941
همه از فروش خونه ناراحتن
همه از فروش خونه ناراحتن
3,057
چک رو نقد کردن
چک رو نقد کردن
2,546
می‌خواست با وکالت‌نامه سر خواهرهاش رو کلاه بذاره
می‌خواست با وکالت‌نامه سر خواهرهاش رو کلاه بذاره
3,608
من مطمئنم تو موش می‌دوونی!
من مطمئنم تو موش می‌دوونی!
2,767
قبولی سهیلا در مهندسی معماری
قبولی سهیلا در مهندسی معماری
2,210
تو خیالش اومد پسرش برگشته
تو خیالش اومد پسرش برگشته
1,384
آقاحبیب لقمه گنده‌تر از دهنش برمی‌داره!
آقاحبیب لقمه گنده‌تر از دهنش برمی‌داره!
6,989
دوباره داره نقشه میکشه
دوباره داره نقشه میکشه
2,610
سهمش رو از شرکت میخواد
سهمش رو از شرکت میخواد
2,094
بالاخره اخراجش کرد
بالاخره اخراجش کرد
1,606
لحظات تلخ خداحافظی و تعطیل شدن شرکت
لحظات تلخ خداحافظی و تعطیل شدن شرکت
1,213
هنوز نیومده داری بازجویی میکنی؟!
هنوز نیومده داری بازجویی میکنی؟!
4,299
چرا انقدر تو فکری؟!
چرا انقدر تو فکری؟!
833
چوب لای چرخ شرکت میذاره
چوب لای چرخ شرکت میذاره
8,970
داره تلاش میکنه بار رو بفروشه
داره تلاش میکنه بار رو بفروشه
2,514
چه آشفته بازاری شده
چه آشفته بازاری شده
1,491
شرکت داره از هم میپاشه
شرکت داره از هم میپاشه
1,402
از لو رفتن حقیقت میترسه
از لو رفتن حقیقت میترسه
1,163
پدرش هم ازش راضی نیست
پدرش هم ازش راضی نیست
1,755
دوباره داره نقشه میکشه
دوباره داره نقشه میکشه
5,805
هنوز نیومده دعوا رو شروع کرد
هنوز نیومده دعوا رو شروع کرد
2,264
بالاخره نامه رسید
بالاخره نامه رسید
2,255