قهرمانی جهان ابوظبی امارات ۲۰۲۱


شبکه ورزش
14 دی ماه 1400
10:30
مسابقات جودو
مسابقات جودو
144
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
مسابقات جودو تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
580
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
خالماتف - ریول ، رده بندی وزن ۶۳- کیلوگرم ، مسابقات تور جهانی جودو ، امارات ۲۰۲۱
396
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
تور جهانی ابوظبی ۲۰۲۱
1,724
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلوگرم ، روز دوم ، مسابقات گرند اسلم - امارات ۲۰۲۱
750
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
وزن ۷۳- کیلو گرم ، روز دوم ، سابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
532
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
تور جهانی جایزه بزرگ باکو آذربایجان ۲۰۲۱- ژاپن- گرجستان
449
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم ، روز سوم - آذربایجان ۲۰۲۱
502
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
مسابقات گرند اسلم - آذربایجان ۲۰۲۱
715
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
همایش روز جهانی جودو - اصفهان
690
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان - تهران
1,533
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
مسابقات نوجوانان و جوانان- ۲۳ مهر ۱۴۰۰
2,223
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان
1,682
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان - تهران
2,808
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
روز سوم مسابقات گرنداسلم روسیه ۲۰۲۱ ، مدال برنز وزن ۹۰- کیلوگرم
782
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی جودو ، وزن +۱۰۰ کیلوگرم ، مجارستان ۲۰۲۱
1,222
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
686
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
جودو مسابقات جهانی بوداپست مجارس
795
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,434
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان ۲۰۲۱
1,127
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۲۱ - مدال برنز - مثبت ۱۰۰ کیلوگرم
662
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ ، کازان روسیه ۲۰۲۱
662
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
جودو جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
745
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
800
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
جایزه بزرگ کازان روسیه ۲۰۲۱
1,162
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
مسابقات جودو جایزه بزرگ روسیه
1,276
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
روز دوم مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۱
1,045
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
دیدار رده بندی و پایانی جودو مسابقات آزاد ، دوحه قطر ۲۰۲۱
1,503
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
سومین دوره سوپر لیگ جودو - جام مدافعان سلامت - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
3,466