مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - قسمت اول


شبکه ۴
13 دی ماه 1400
21:04
میراث دار فرهنگ و ادب- استاد احمد سمیعی(گیلانی)، قسمت اول
میراث دار فرهنگ و ادب- استاد احمد سمیعی(گیلانی)، قسمت اول
92
ایستاده در چهارراه فرهنگ و تاریخ - شهرام اقبال زاده
ایستاده در چهارراه فرهنگ و تاریخ - شهرام اقبال زاده
123
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - - قسمت ۲
مرد عاشقانه ها ، استاد داوود فتحعلی بیگی - - قسمت ۲
170
استاد اکبر ثبوت - قسمت اول
استاد اکبر ثبوت - قسمت اول
287
فتح الله مجتبانی
فتح الله مجتبانی
296
چه خوب شد که به دنیا آمدید - قسمت اول
چه خوب شد که به دنیا آمدید - قسمت اول
365
دهخدای محقق دیگر استاد علی رواقی
دهخدای محقق دیگر استاد علی رواقی
277
دستان ماندگار - استاد عباس عبادی
دستان ماندگار - استاد عباس عبادی
350
پرده گشا ، راز نما - استاد توفیق سبحانی
پرده گشا ، راز نما - استاد توفیق سبحانی
262
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
497
بانوی هنر ، استاد فاطمه کاتب
بانوی هنر ، استاد فاطمه کاتب
294
حکیم عشق - استاد منوچهر صدوقی سها
حکیم عشق - استاد منوچهر صدوقی سها
314
استاد حسن راهساز
استاد حسن راهساز
388
استاد احمد صافی
استاد احمد صافی
1,094
استاد احمد صافی - قسمت اول
استاد احمد صافی - قسمت اول
606
استاد توران زندیه
استاد توران زندیه
246
همای سعادت - استاد اسماعیل سعادت
همای سعادت - استاد اسماعیل سعادت
250
دکتر محمد خالقی - روانشناس و مشاور
دکتر محمد خالقی - روانشناس و مشاور
387
استاد دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد دکتر شکوه نوابی نژاد
490
استاد عبدالحمید نقره کار - معمار و نظریه پرداز حکمت و هنر اسلامی
استاد عبدالحمید نقره کار - معمار و نظریه پرداز حکمت و هنر اسلامی
378
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
305
بانوی اخلاق و فلسفه - دکتر شهین اعوانی
بانوی اخلاق و فلسفه - دکتر شهین اعوانی
462
در جستجوی گمنامی - استاد سید عبدالله انوار
در جستجوی گمنامی - استاد سید عبدالله انوار
336
جمال هنر - استاد عباس جمال پور
جمال هنر - استاد عباس جمال پور
343
آموزگار رنگ - استاد سید عباس سیاحی
آموزگار رنگ - استاد سید عباس سیاحی
610
لذت نوشتن ، استاد عبدالله کوثری
لذت نوشتن ، استاد عبدالله کوثری
552
۷ تیر ۱۴۰۰
۷ تیر ۱۴۰۰
470
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
688
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
886