حقوق بشر


شبکه قرآن
20 آذر ماه 1400
09:57
خوی کاخ نشینی
خوی کاخ نشینی
17
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
ای مسلمانان جهان به داد اسلام برسید
27
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
معصیت انسان دنیا را به هلاکت کشانده است
43
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
دشمن از پیشرفت اسلام میترسد
24
توجه به خدا موجب حرکت
توجه به خدا موجب حرکت
30
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
افراد برای خدمت به اسلام کار کنند
46
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت برای جلوگیری از فساد باشد
33
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
با معنویت می شود استقلال و آزادی را محفوظ کرد
28
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی(عج) ابعاد مختلف دارد
77
نماز جمعه
نماز جمعه
68
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
قدرت بیش تر ،تواضع بیشتر
65
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
اعمال قدرت، برای جلوگیری از فساد باشد
58
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
قدرت آمریکا قدرت بدون عقل و انسانیت
83
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
63
غلبه با حق است و باطل زهوق است
غلبه با حق است و باطل زهوق است
59
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
آمریکا از شما نفت و نفع می خواهد
87
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
حب نفس،منشا همه گرفتاریهاست
56
همه چیز در قیام برای خداست
همه چیز در قیام برای خداست
108
رمز پیروزی
رمز پیروزی
78
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
همه برکات مسلمین از کوخ نشینان است
100
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
مسلمین از قدرت اسلام غافلند
118
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
حضرت مهدی (عج) ابعاد مختلف دارد
76
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
برکات خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
77
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
همه باید به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیم
88
برکات خانه حضرت زهرا (س)
برکات خانه حضرت زهرا (س)
107
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
انگیزه عمل میزان است نه صورت عمل
107
نقض حقوق بشر بدست مدعیان آن
نقض حقوق بشر بدست مدعیان آن
76
ترور
ترور
220
ایمان به خدا
ایمان به خدا
112
۱۱ دی ۱۴۰۰
۱۱ دی ۱۴۰۰
81