۱۹ آذر ۱۴۰۰


شبکه ۵
19 آذر ماه 1400
15:27
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
1,722
چی جان خوب شعر میخونه
چی جان خوب شعر میخونه
1,681
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
7,244
چرا لو میدی دایی جان
چرا لو میدی دایی جان
897
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
954
بنده خدا خاله قاصدک
بنده خدا خاله قاصدک
560
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
472
۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۰ دی ۱۴۰۰
277
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
4,329
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
3,205
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
2,102
مهارت های زندگی - رودربایستی
مهارت های زندگی - رودربایستی
4,172
چی جون دوباره تعارف کرد
چی جون دوباره تعارف کرد
1,308
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
13,813
۲۹ دی ۱۴۰۰
۲۹ دی ۱۴۰۰
944
۲۸ دی ۱۴۰۰
۲۸ دی ۱۴۰۰
1,121
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
749
روی درخت ها نقاشی نکشید!
روی درخت ها نقاشی نکشید!
3,121
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
1,504
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
3,576
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
985
دایی چرا سرفه می کنه؟
دایی چرا سرفه می کنه؟
658
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
750
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
3,567
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
7,043
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
2,201
داستان ژله های رنگین کمانی
داستان ژله های رنگین کمانی
4,849
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
14,121
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
1,066
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
540