گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)


گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
45,531
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
32,900
بایرن مونیخ - بارسلونا
بایرن مونیخ - بارسلونا
9,495
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
19,384
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
16,875
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
11,920
آث میلان - لیورپول
آث میلان - لیورپول
4,796
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
12,428
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
9,449
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
13,417
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
6,011
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
18,540
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
26,219
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
20,976
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
14,332
لیورپول - اتلتیکومادرید
لیورپول - اتلتیکومادرید
15,237
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
30,191
آث میلان - پورتو
آث میلان - پورتو
10,624
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
34,776
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
14,758
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
21,296
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
24,428
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
15,159
آتالانتا - منچستریونایتد
آتالانتا - منچستریونایتد
11,607
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
37,371
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
58,892
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
88,720
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
35,253
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
30,979