گل سوم اتلتیکومادرید به والنسیا (ماریو هرموسو)
گل سوم اتلتیکومادرید به والنسیا (ماریو هرموسو)
5,134
گل دوم اتلتیکومادرید به والنسیا (آنخل کوره‌آ)
گل دوم اتلتیکومادرید به والنسیا (آنخل کوره‌آ)
4,107
گل اول اتلتیکومادرید به والنسیا (ماتئوس کونیا)
گل اول اتلتیکومادرید به والنسیا (ماتئوس کونیا)
3,073
گل دوم والنسیا به اتلتیکومادرید (هوگو دورو)
گل دوم والنسیا به اتلتیکومادرید (هوگو دورو)
2,520
گل اول والنسیا به اتلتیکومادرید (یونس موسی)
گل اول والنسیا به اتلتیکومادرید (یونس موسی)
2,070
گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (آیمریک لاپورت)
گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (آیمریک لاپورت)
6,315
گل اول ساوتهمپتون به منچسترسیتی (کایل واکر پیترز)
گل اول ساوتهمپتون به منچسترسیتی (کایل واکر پیترز)
3,066
گل اول منچستریونایتد به وستهم (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به وستهم (مارکوس رشفورد)
14,258
گل دوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل دوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
10,158
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
8,535
گل سوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
گل سوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
12,434
گل دوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
گل دوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
9,483
گل دوم لسترسیتی به تاتنهام (جیمز مدیسون)
گل دوم لسترسیتی به تاتنهام (جیمز مدیسون)
6,699
گل اول تاتنهام به لسترسیتی (هری کین)
گل اول تاتنهام به لسترسیتی (هری کین)
6,189
گل اول لسترسیتی به تاتنهام (پاتسون داکا)
گل اول لسترسیتی به تاتنهام (پاتسون داکا)
4,574
گل چهارم یوونتوس به سمپدوریا (آلوارو موراتا)
گل چهارم یوونتوس به سمپدوریا (آلوارو موراتا)
6,117
گل سوم یوونتوس به سمپدوریا (پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به سمپدوریا (پائولو دیبالا)
5,784
گل اول سمپدوریا به یوونتوس (آندره‌آ کونتی)
گل اول سمپدوریا به یوونتوس (آندره‌آ کونتی)
3,632
گل دوم یوونتوس به سمپدوریا (دنیله روگانی)
گل دوم یوونتوس به سمپدوریا (دنیله روگانی)
4,128
گل اول یوونتوس به سمپدوریا (خوان کوادرادو)
گل اول یوونتوس به سمپدوریا (خوان کوادرادو)
3,957
گل چهارم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
گل چهارم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
8,468
گل سوم پورتو به بلننسز (مهدی طارمی)
گل سوم پورتو به بلننسز (مهدی طارمی)
22,463
گل دوم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
گل دوم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
7,067
گل اول بلننسز به پورتو (عبدل عیسی کامارا)
گل اول بلننسز به پورتو (عبدل عیسی کامارا)
4,439
گل اول رم به کالیاری (سرخیو اولیویرا)
گل اول رم به کالیاری (سرخیو اولیویرا)
4,635
گل سوم لیورپول به برنتفورد (تاکومی مینامینو)
گل سوم لیورپول به برنتفورد (تاکومی مینامینو)
15,657
گل دوم لیورپول به برنتفورد (الکس اوکسلید چمبرلین)
گل دوم لیورپول به برنتفورد (الکس اوکسلید چمبرلین)
8,347
گل اول لیورپول به برنتفورد (فابینیو)
گل اول لیورپول به برنتفورد (فابینیو)
16,340
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (فیلیپ کوتینیو)
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (فیلیپ کوتینیو)
11,276
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جیکوب رمزی)
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جیکوب رمزی)
8,177