گل سوم پورتو به بلننسز (مهدی طارمی)
گل سوم پورتو به بلننسز (مهدی طارمی)
4,604
گل چهارم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
گل چهارم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
1,195
گل دوم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
گل دوم پورتو به بلننسز (اوانیلسون)
1,290
گل اول بلننسز به پورتو (عبدل عیسی کامارا)
گل اول بلننسز به پورتو (عبدل عیسی کامارا)
680
گل اول رم به کالیاری (سرخیو اولیویرا)
گل اول رم به کالیاری (سرخیو اولیویرا)
2,218
گل سوم لیورپول به برنتفورد (تاکومی مینامینو)
گل سوم لیورپول به برنتفورد (تاکومی مینامینو)
12,700
گل دوم لیورپول به برنتفورد (الکس اوکسلید چمبرلین)
گل دوم لیورپول به برنتفورد (الکس اوکسلید چمبرلین)
6,627
گل اول لیورپول به برنتفورد (فابینیو)
گل اول لیورپول به برنتفورد (فابینیو)
14,407
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (فیلیپ کوتینیو)
گل دوم استون ویلا به منچستریونایتد (فیلیپ کوتینیو)
9,807
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جیکوب رمزی)
گل اول استون ویلا به منچستریونایتد (جیکوب رمزی)
7,294
گل دوم منچستریونایتد به استون ویلا (برونو فرناندز)
گل دوم منچستریونایتد به استون ویلا (برونو فرناندز)
9,339
گل اول منچستریونایتد به استون ویلا (برونو فرناندز)
گل اول منچستریونایتد به استون ویلا (برونو فرناندز)
12,398
گل چهارم بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
گل چهارم بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
5,590
گل سوم بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
گل سوم بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
4,284
گل دوم بایرن مونیخ به کلن (کورنتین تولیسو)
گل دوم بایرن مونیخ به کلن (کورنتین تولیسو)
7,090
گل اول بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به کلن (روبرت لواندوفسکی)
7,519
گل پنجم دورتموند به فرایبورگ (محمود داهود)
گل پنجم دورتموند به فرایبورگ (محمود داهود)
4,146
گل چهارم دورتموند به فرایبورگ (ارلینگ هالند)
گل چهارم دورتموند به فرایبورگ (ارلینگ هالند)
3,829
گل اول فرایبورگ به دورتموند (ارمدین دمیروویچ)
گل اول فرایبورگ به دورتموند (ارمدین دمیروویچ)
1,689
گل سوم دورتموند به فرایبورگ (ارلینگ هالند)
گل سوم دورتموند به فرایبورگ (ارلینگ هالند)
3,839
گل دوم دورتموند به فرایبورگ (توماس مونیه)
گل دوم دورتموند به فرایبورگ (توماس مونیه)
2,449
گل اول دورتموند به فرایبورگ (توماس مونیه)
گل اول دورتموند به فرایبورگ (توماس مونیه)
2,511
گل دوم اینتر به یوونتوس (الکسیس سانچز)
گل دوم اینتر به یوونتوس (الکسیس سانچز)
10,452
گل اول یوونتوس به اینتر (وستون مک‌کنی)
گل اول یوونتوس به اینتر (وستون مک‌کنی)
6,773
گل اول منچستریونایتد به استون ویلا (اسکات مک‌تومینای)
گل اول منچستریونایتد به استون ویلا (اسکات مک‌تومینای)
12,563
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به لیون (تیلو کرر)
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به لیون (تیلو کرر)
15,305
گل اول لیون به پاری‌سن‌ژرمن (لوکاس پاکتا)
گل اول لیون به پاری‌سن‌ژرمن (لوکاس پاکتا)
8,239
مهار زیبای شزنی روی پنالتی رم
مهار زیبای شزنی روی پنالتی رم
14,144
گل چهارم یوونتوس به رم (ماتیا دی‌شیلیو)
گل چهارم یوونتوس به رم (ماتیا دی‌شیلیو)
23,767
گل سوم یوونتوس به رم (دژان کولوسفسکی)
گل سوم یوونتوس به رم (دژان کولوسفسکی)
11,906