ریشه ها ، سفر نوع بشر- قسمت پنجم: سفر به ناشناخته ها


شبکه ۴
3 آذر ماه 1400
02:02
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
284
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
400
قسمت ششم - تخریب
قسمت ششم - تخریب
863
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
475
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
888
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
814
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
678
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
1,081
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
1,141
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
974
معلم اختاپوس من
معلم اختاپوس من
455
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
772
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
626
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
912
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
607
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
949
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
775
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
588
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
885
مستند آتش و یخ در ایسلند
مستند آتش و یخ در ایسلند
1,078
کروکودیل های غار ، در گابون
کروکودیل های غار ، در گابون
1,179
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
1,276
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
1,545
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
1,882
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
986
سرعت ، قسمت اول: آن سوی اقیانوس ها
سرعت ، قسمت اول: آن سوی اقیانوس ها
964
اهمیت اندازه ها - قسمت دوم
اهمیت اندازه ها - قسمت دوم
700
اهمیت اندازه ها - قست اول
اهمیت اندازه ها - قست اول
1,231
پرتو نگاری زمین
پرتو نگاری زمین
737
پرتو نگاری زمین - قسمت دوم: قاتل ساحل اقیانوس اطلس
پرتو نگاری زمین - قسمت دوم: قاتل ساحل اقیانوس اطلس
796