گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
25,367
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
45,494
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
32,865
بایرن مونیخ - بارسلونا
بایرن مونیخ - بارسلونا
9,464
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
19,356
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
16,849
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
11,893
آث میلان - لیورپول
آث میلان - لیورپول
4,780
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
12,402
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
9,429
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
13,384
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
5,995
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
26,198
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
20,951
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
14,314
لیورپول - اتلتیکومادرید
لیورپول - اتلتیکومادرید
15,230
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
30,178
آث میلان - پورتو
آث میلان - پورتو
10,619
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
34,768
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
14,743
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
21,285
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
24,420
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
15,150
آتالانتا - منچستریونایتد
آتالانتا - منچستریونایتد
11,598
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
37,343
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
58,868
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
88,693
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
35,244
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
30,968