گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)


گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
25,333
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
45,458
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
32,827
بایرن مونیخ - بارسلونا
بایرن مونیخ - بارسلونا
9,430
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
19,335
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
16,816
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
11,874
آث میلان - لیورپول
آث میلان - لیورپول
4,753
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
12,380
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
9,405
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
13,348
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
5,965
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
18,498
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
26,185
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
گل اول چلسی به یوونتوس (تروو چالبوا)
14,295
لیورپول - اتلتیکومادرید
لیورپول - اتلتیکومادرید
15,212
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
30,164
آث میلان - پورتو
آث میلان - پورتو
10,615
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
34,760
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
14,732
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
21,278
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
24,413
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
15,139
آتالانتا - منچستریونایتد
آتالانتا - منچستریونایتد
11,580
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
37,311
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
58,838
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
88,663
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
35,233
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
30,956