گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (جمال موسیالا)
25,338
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (لروی سانه)
45,462
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
32,832
بایرن مونیخ - بارسلونا
بایرن مونیخ - بارسلونا
9,439
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به میلان (دیووک اوریگی)
19,340
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
گل اول لیورپول به میلان (محمد صلاح)
16,821
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
گل اول میلان به لیورپول (فیکایو توموری)
11,876
آث میلان - لیورپول
آث میلان - لیورپول
4,754
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
گل دوم منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (گابریل ژسوس)
12,383
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
گل اول منچسترسیتی به پاری‌سن‌ژرمن (رحیم استرلینگ)
9,409
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
گل اول پاری‌سن‌ژرمن به منچسترسیتی (کیلیان امباپه)
13,354
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن
5,965
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
گل چهارم چلسی به یوونتوس (تیمو ورنر)
18,502
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
گل سوم چلسی به یوونتوس (کالوم هادسون اودوی)
26,187
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
گل دوم چلسی به یوونتوس (ریس جیمز)
20,939
لیورپول - اتلتیکومادرید
لیورپول - اتلتیکومادرید
15,215
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
گل اول پورتو به میلان (لوییز دیاز)
30,168
آث میلان - پورتو
آث میلان - پورتو
10,615
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
گل دوم لیورپول به اتلتیکومادرید (سادیو مانه)
34,760
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به اتلتیکومادرید (دیگو ژوتا)
14,733
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
گل اول میلان به پورتو (چانکل امبمبا - گل به خودی)
21,280
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
گل دوم آتالانتا به منچستریونایتد (دووان زاپاتا)
24,415
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
گل اول آتالانتا به منچستریونایتد (یوسیپ ایلیچیچ)
15,140
آتالانتا - منچستریونایتد
آتالانتا - منچستریونایتد
11,582
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
37,318
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
58,846
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
گل سوم منچستریونایتد به آتالانتا (کریستیانو رونالدو)
88,673
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
گل دوم منچستریونایتد به آتالانتا (هری مگوایر)
35,236
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به آتالانتا (مارکوس رشفورد)
30,962