مطالعات اجتماعی - همدلی و همدلی در حوادث / ۲ آذر ۱۴۰۰


عربی - متن درس ۴ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
عربی - متن درس ۴ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
361
ریاضی - شکل های هم نهشت / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - شکل های هم نهشت / ۲۹ دی ۱۴۰۰
553
فرهنگ و هنر - عکاسی - نقطه تاکید - نور / ۲۸ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکاسی - نقطه تاکید - نور / ۲۸ دی ۱۴۰۰
362
علوم تجربی - مبحث انرژی و تبدیل های آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - مبحث انرژی و تبدیل های آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
521
زبان انگلیسی - تمرین های درس ۵ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - تمرین های درس ۵ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
557
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
432
کار و فناوری - پودمان کسب و کار / ۲۳ دی ۱۴۰۰
کار و فناوری - پودمان کسب و کار / ۲۳ دی ۱۴۰۰
510
ریاضی - تبدیلات هندسی  / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تبدیلات هندسی / ۲۲ دی ۱۴۰۰
968
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و نمونه سوال-۲۱ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و نمونه سوال-۲۱ دی ۱۴۰۰
734
علوم تجربی- فصل هشت- انرژی و تبدیل های آن- ۲۰ دی
علوم تجربی- فصل هشت- انرژی و تبدیل های آن- ۲۰ دی
948
زبان انگلیسی - مکالمه درس ۵ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - مکالمه درس ۵ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
1,221
ادبیات فارسی - درس دهم - نام ها و یادها / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس دهم - نام ها و یادها / ۱۸ دی ۱۴۰۰
739
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
1,963
ریاضی - روابط بین زاویه ها / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - روابط بین زاویه ها / ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,590
فرهنگ و هنر - عکاسی - منظره یاب  و دوربین تمام خودکار  / ۱۴ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکاسی - منظره یاب و دوربین تمام خودکار / ۱۴ دی ۱۴۰۰
1,211
علوم تجربی - فصل ۷ - سفر آب درون زمین / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۷ - سفر آب درون زمین / ۱۳ دی ۱۴۰۰
875
زبان انگلیسی - آوا ها و حروف / ۱۲ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - آوا ها و حروف / ۱۲ دی ۱۴۰۰
1,436
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
948
عربی - مرور و حل نمونه سوال / ۹ دی ۱۴۰۰
عربی - مرور و حل نمونه سوال / ۹ دی ۱۴۰۰
1,936
ریاضی - معادله و روابط بین پاره خط ها / ۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معادله و روابط بین پاره خط ها / ۸ دی ۱۴۰۰
2,284
مطالعات اجتماعی - از زیستگاههای ایران محافظت کنیم / ۷ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - از زیستگاههای ایران محافظت کنیم / ۷ دی ۱۴۰۰
1,129
علوم تجربی -  فصل ۷ / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۷ / ۶ دی ۱۴۰۰
1,191
تفکر و سبک زندگی - مطالعه و یادگیری / ۵ دی ۱۴۰۰
تفکر و سبک زندگی - مطالعه و یادگیری / ۵ دی ۱۴۰۰
1,041
ادبیات فارسی - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
1,209
کارو فناوری - مستند سازی / ۲ دی ۱۴۰۰
کارو فناوری - مستند سازی / ۲ دی ۱۴۰۰
954
ریاضی- معادله- ۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی- معادله- ۱ دی ۱۴۰۰
2,506
مطالعات اجتماعی - من کجا زندگی می کنم؟ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - من کجا زندگی می کنم؟ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
1,015
علوم تجربی - درس ۶ - سفر آب روی زمین / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی - درس ۶ - سفر آب روی زمین / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
1,266
زبان انگلیسی - تمرین درس ۴ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - تمرین درس ۴ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
1,806
تفکر و سبک زندگی - من کیستم - خود آگاهی چیست / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
تفکر و سبک زندگی - من کیستم - خود آگاهی چیست / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
905