ریشه ها ، سفر نوع بشر- قسمت چهارم: ساختن آینده


شبکه ۴
27 آبان ماه 1400
01:58
مستند ده شکارگر مرگ آفرین- قسمت اول
مستند ده شکارگر مرگ آفرین- قسمت اول
77
مستند غول های اعماق دریا، قسمت سوم: ساکنان اعماق دریا
مستند غول های اعماق دریا، قسمت سوم: ساکنان اعماق دریا
222
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
314
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
360
مستند سیاره وجود انسان
مستند سیاره وجود انسان
503
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
656
قسمت هشتم - کمین
قسمت هشتم - کمین
458
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
761
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
568
قسمت ششم - تخریب
قسمت ششم - تخریب
1,100
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
566
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
1,042
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
931
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
755
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
1,253
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
1,307
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
1,103
معلم اختاپوس من
معلم اختاپوس من
490
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
828
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
679
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
938
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
649
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
992
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
828
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
611
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
906
مستند آتش و یخ در ایسلند
مستند آتش و یخ در ایسلند
1,121
کروکودیل های غار ، در گابون
کروکودیل های غار ، در گابون
1,210
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
1,327
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
1,605