اپراتور ها چرا جلوی کلاهبرداران میسد کالی را نمی گیرند؟!