قسمت بیست و نهم -قله


شبکه پویا
18 آبان ماه 1400
15:29
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
31,993
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
54,193
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
38,965
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
36,431
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
29,934
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
27,639
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
25,347
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
30,285
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
34,428
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
34,210
مسیر دوازدهم - دردسر
مسیر دوازدهم - دردسر
8,803
مسیر یازدهم - نتیجه
مسیر یازدهم - نتیجه
62,448
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
47,677
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
53,752
مسیر هشتم -  پایان مسابقه
مسیر هشتم - پایان مسابقه
50,250
مسیر هفتم آخرین رقابت
مسیر هفتم آخرین رقابت
48,466
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
50,587
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
8,794
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
8,640
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
5,444
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
50,908
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
69,248
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
64,371
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
38,470
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
16,567
مسیر بیستم- شماره نود و یک
مسیر بیستم- شماره نود و یک
14,464
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
46,440
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
12,327
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
46,574
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
42,305