پترا، شهر سنگی گشده


شبکه ۴
13 آبان ماه 1400
14:49
قسمت هشتم - کمین
قسمت هشتم - کمین
178
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
385
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
426
قسمت ششم - تخریب
قسمت ششم - تخریب
893
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
484
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
911
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
830
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
688
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
1,100
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
1,155
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
984
معلم اختاپوس من
معلم اختاپوس من
461
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
778
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
633
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
913
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
612
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
953
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
780
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
589
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
887
مستند آتش و یخ در ایسلند
مستند آتش و یخ در ایسلند
1,082
کروکودیل های غار ، در گابون
کروکودیل های غار ، در گابون
1,180
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
1,279
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
1,545
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
1,883
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
989
سرعت ، قسمت اول: آن سوی اقیانوس ها
سرعت ، قسمت اول: آن سوی اقیانوس ها
965
اهمیت اندازه ها - قسمت دوم
اهمیت اندازه ها - قسمت دوم
701
اهمیت اندازه ها - قست اول
اهمیت اندازه ها - قست اول
1,234
پرتو نگاری زمین
پرتو نگاری زمین
739