گل دوم الهلال به پوهانگ (موسی مارگا)
گل دوم الهلال به پوهانگ (موسی مارگا)
19,031
گل اول الهلال به پوهانگ (ناصر الدوساری)
گل اول الهلال به پوهانگ (ناصر الدوساری)
19,311
الهلال عربستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی
الهلال عربستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی
5,465
ضربات پنالتی بازی اولسان - پوهانگ
ضربات پنالتی بازی اولسان - پوهانگ
24,593
گل اول پوهانگ به اولسان (الکساندر گرنت)
گل اول پوهانگ به اولسان (الکساندر گرنت)
6,971
گل اول اولسان به پوهانگ (ایل لوک یون)
گل اول اولسان به پوهانگ (ایل لوک یون)
7,832
اولسان هیوندای - پوهانگ استیلرز
اولسان هیوندای - پوهانگ استیلرز
1,985
گل سوم اولسان به چونبوک (دونگ یئونگ لی)
گل سوم اولسان به چونبوک (دونگ یئونگ لی)
5,252
گل دوم چونبوک به اولسان (تاکاهیرو کونیموتو)
گل دوم چونبوک به اولسان (تاکاهیرو کونیموتو)
3,034
گل دوم اولسان به چونبوک (ایل لوک یون)
گل دوم اولسان به چونبوک (ایل لوک یون)
2,272
گل اول چونبوک به اولسان (جیو وون هان)
گل اول چونبوک به اولسان (جیو وون هان)
2,195
گل اول اولسان به چونبوک (والری کازیایشویلی)
گل اول اولسان به چونبوک (والری کازیایشویلی)
2,186
گل اول النصر به تراکتور (وینسنت ابوباکار)
گل اول النصر به تراکتور (وینسنت ابوباکار)
6,932
تراکتور - النصر
تراکتور - النصر
3,867
تراکتور - الشارجه
تراکتور - الشارجه
12,184
گل دوم تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
گل دوم تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
16,014
گل اول تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
12,380
گل اول السد به فولاد (نام تائه هی)
گل اول السد به فولاد (نام تائه هی)
17,046
فولاد - السد قطر
فولاد - السد قطر
9,534
تراکتور - پاختاکور
تراکتور - پاختاکور
15,677
گل دوم النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالرزاق حمدالله)
گل دوم النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالرزاق حمدالله)
11,824
گل اول النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالفتاح اسیری)
گل اول النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالفتاح اسیری)
56,333
فولاد خوزستان - النصر عربستان
فولاد خوزستان - النصر عربستان
3,472
تراکتور- نیرو هوایی عراق
تراکتور- نیرو هوایی عراق
25,827
گل اول تراکتور به نیروهوایی عراق (مهدی تیکدری)
گل اول تراکتور به نیروهوایی عراق (مهدی تیکدری)
120,511
فولاد - النصر عربستان
فولاد - النصر عربستان
56,798
گل اول النصر به فولاد (پتروس)
گل اول النصر به فولاد (پتروس)
35,310
گل اول فولاد به النصر (عبدالله الامری - گل به خودی)
گل اول فولاد به النصر (عبدالله الامری - گل به خودی)
36,477
تراکتور - الشارجه
تراکتور - الشارجه
18,653