گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
36,060
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
23,636
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
53,798
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
35,994
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
18,705
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
47,711
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
33,424
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
25,576
استقلال - الهلال
استقلال - الهلال
13,320
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
77,160
استقلال ایران - الشرطه عراق
استقلال ایران - الشرطه عراق
28,141
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
169,975
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
52,246
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
46,517
پرسپولیس - الریان
پرسپولیس - الریان
29,963
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
127,966
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
93,909
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
135,713
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
163,064
استقلال - الاهلی
استقلال - الاهلی
71,349
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
86,261
پرسپولیس - الوحده
پرسپولیس - الوحده
24,082
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
119,285
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
64,527
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
66,665
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
78,852
استقلال - الدحیل
استقلال - الدحیل
41,386
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
128,366
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
134,407