استقلال - الهلال


شبکه ۳
22 شهریور ماه 1400
21:27
گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل سوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
36,176
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
موقعیت تک به تک عیسی آل‌کثیر
23,712
پرسپولیس - الهلال
پرسپولیس - الهلال
16,483
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
گل دوم الهلال به پرسپولیس (بافتیمبی گومیس)
53,887
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
گل اول الهلال به پرسپولیس (سالم الدوساری)
36,086
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
پرسپولیس - استقلال تاجیکستان
18,759
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان (مهدی ترابی)
47,778
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
گل دوم الهلال به استقلال (سالم الدوساری)
33,469
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
گل اول الهلال به استقلال (بافتیمبی گومیس)
25,630
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
پنالتی از دست رفته استقلال توسط شیخ دیاباته
77,190
استقلال ایران - الشرطه عراق
استقلال ایران - الشرطه عراق
28,155
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال ایران به الشرطه عراق (شیخ دیاباته)
170,004
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل دوم الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
52,270
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
گل اول الریان به پرسپولیس (یوهان بولی)
46,537
پرسپولیس - الریان
پرسپولیس - الریان
29,969
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
گل چهارم پرسپولیس به الریان (عیسی آل‌کثیر)
128,000
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
گل سوم پرسپولیس به الریان (محمدحسین کنعانی‌زادگان)
93,941
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
گل دوم پرسپولیس به الریان (احسان پهلوان)
135,737
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
گل اول پرسپولیس به الریان (شهریار مغانلو)
163,091
استقلال - الاهلی
استقلال - الاهلی
71,370
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
گل اول الوحده به پرسپولیس (تیم ماتاوز)
86,279
پرسپولیس - الوحده
پرسپولیس - الوحده
24,088
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
گل دوم استقلال به الدحیل (مهدی قایدی)
119,347
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل دوم الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
64,548
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
گل اول الدحیل به استقلال (مایکل اولونگا)
66,676
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
گل اول استقلال به الدحیل (شیخ دیاباته)
78,873
استقلال - الدحیل
استقلال - الدحیل
41,401
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
گل چهارم پرسپولیس ایران به گوآ هند (کمال الدین کامیابی نیا)
128,389
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
گل دوم پرپسولیس ایران به گوآ هند (مهدی ترابی)
134,434