سوره زمر آیات ۴۷ تا ۵۲


شبکه قرآن
10 شهریور ماه 1400
07:22