سوره زمر - آیات ۳۹ تا ۴۲


شبکه قرآن
1 شهریور ماه 1400
07:21