کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۱


شبکه ورزش
30 مرداد ماه 1400
11:47
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی - سالن شهدای هفتم تیر
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی - سالن شهدای هفتم تیر
2,222
کشتی آزاد قهرمانی کشور - گرگان
کشتی آزاد قهرمانی کشور - گرگان
4,934
کشتی قهرمانی بزرگسالان کشور، گرگان
کشتی قهرمانی بزرگسالان کشور، گرگان
10,053
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران - بخش ۲
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران - بخش ۲
5,069
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران
4,804
رقابت های کشتی نظامیان جهان - تهران
رقابت های کشتی نظامیان جهان - تهران
6,831
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران
مسابقات کشتی فرنگی نظامیان جهان - تهران
4,127
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱ - بخش ۲
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱ - بخش ۲
8,291
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱ - بخش ۱
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱ - بخش ۱
8,548
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱
مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان ، تهران ۲۰۲۱
8,340
افتتاحیه مسابقات کشتی نظامیان جهان - تهران
افتتاحیه مسابقات کشتی نظامیان جهان - تهران
5,165
لیگ برتر کشتی آزاد ، دور برگشت گروه د - اندیمشک
لیگ برتر کشتی آزاد ، دور برگشت گروه د - اندیمشک
3,747
لیگ برتر کشتی آزاد - قائم شهر
لیگ برتر کشتی آزاد - قائم شهر
4,667
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور - بخش ۲
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور - بخش ۲
3,009
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور - بخش ۱
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور - بخش ۱
3,197
رقابت های کشتی نونهالان قهرمانی کشور - الیگودرز
رقابت های کشتی نونهالان قهرمانی کشور - الیگودرز
11,441
رقابت های کشتی نونهالان کشور
رقابت های کشتی نونهالان کشور
7,396
کشتی فرنگی قهرمانان جوان جهان - روسیه
کشتی فرنگی قهرمانان جوان جهان - روسیه
6,128
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۴
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۴
4,474
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۳
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۳
2,347
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۲
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۲
3,472
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۱
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۱
1,709
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۷
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۷
4,868
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۶
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۶
3,833
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۵
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۵
2,925
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۴
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۴
3,940
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۳
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۳
3,607
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۲
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - بخش ۲
4,142
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - ارتباط اینترنتی
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روسیه ۲۰۲۱ - ارتباط اینترنتی
6,785