فرق خادم و خائن


شبکه ۳
22 مرداد ماه 1400
21:27
لحظه شلیک آر پی جی به مامور امنیتی ایران
لحظه شلیک آر پی جی به مامور امنیتی ایران
79,084
چقدر خود تحقیری
چقدر خود تحقیری
23,399
خیلی بد ترسید !
خیلی بد ترسید !
136,531
بهتره فیلم بازی نکنی
بهتره فیلم بازی نکنی
25,280
فکرشو میکردی با هم روبرو بشیم ؟
فکرشو میکردی با هم روبرو بشیم ؟
37,064
لحظات حساس رد شدن از ایست بازرسی و دستگیری
لحظات حساس رد شدن از ایست بازرسی و دستگیری
35,647
از اول هم نباید بهت اعتماد می کردم
از اول هم نباید بهت اعتماد می کردم
19,303
سوژه رو از دست داد !
سوژه رو از دست داد !
60,264
به رخ کشیدن قدرت
به رخ کشیدن قدرت
17,866
لو دادن مناطق حساس و حیاتی قلب کشور به دشمن
لو دادن مناطق حساس و حیاتی قلب کشور به دشمن
17,701
چه مرد مرموزی هستی تو !
چه مرد مرموزی هستی تو !
46,571
مفسد اقتصادی با رابطه قوی خانوادگی
مفسد اقتصادی با رابطه قوی خانوادگی
12,819
طرف خیلی باهوشه
طرف خیلی باهوشه
13,244
لحظه فرار از دست پلیس
لحظه فرار از دست پلیس
23,250
جاسوسی برای روسیه
جاسوسی برای روسیه
20,791
چه بد ضایع شد
چه بد ضایع شد
63,708
حیرت MI۶ از عملکرد ایران
حیرت MI۶ از عملکرد ایران
17,626
توی چشمات یه برق خاصیه
توی چشمات یه برق خاصیه
16,893
سوژه گیر آوردن !
سوژه گیر آوردن !
21,714
صبر هرکس به اندازه قدمت کشورشه !
صبر هرکس به اندازه قدمت کشورشه !
19,412
من نمی تونم مثل تو بی تفاوت باشم
من نمی تونم مثل تو بی تفاوت باشم
11,925
لو دادن اسامی متخصصین دور زدن تحریم ها
لو دادن اسامی متخصصین دور زدن تحریم ها
40,254
یک ملاقات پنهانی
یک ملاقات پنهانی
13,848
زن ها میتونن آینده رو رقم بزنن
زن ها میتونن آینده رو رقم بزنن
16,326
رد گم کنی با پوشش چادر !
رد گم کنی با پوشش چادر !
14,477
دلال اطلاعات
دلال اطلاعات
10,031
آموزش خلاف ارزش های خانواده
آموزش خلاف ارزش های خانواده
9,338
تو آدم عادی نیستی !
تو آدم عادی نیستی !
28,417
تو برای انگلیس مردی !
تو برای انگلیس مردی !
19,424
آدما از جایی ضربه میخورن که بهش اطمینان دارن
آدما از جایی ضربه میخورن که بهش اطمینان دارن
13,098