رقابت های انتخابی جام جهانی ، پرتغال ۲۰۲۱ ، سوییس - آذربایجان


شبکه ورزش
23 مرداد ماه 1400
02:41
ایران- بلاروس-دیدار دوستانه
ایران- بلاروس-دیدار دوستانه
5,109
دیدار پایانی جام بین قاره ای ، ایران - روسیه
دیدار پایانی جام بین قاره ای ، ایران - روسیه
9,380
رده بندی جام بین قاره ای ، سنگال - پرتغال
رده بندی جام بین قاره ای ، سنگال - پرتغال
3,211
ایران - روسیه ، رقابت های قهرمانی جام بین قاره ای ، امارات ۲۰۲۱
ایران - روسیه ، رقابت های قهرمانی جام بین قاره ای ، امارات ۲۰۲۱
12,793
امارات - سنگال ، رقابت های قهرمانی جام بین قاره ای ، امارات ۲۰۲۱
امارات - سنگال ، رقابت های قهرمانی جام بین قاره ای ، امارات ۲۰۲۱
5,100
جام بین قاره ای ، ایران - ژاپن
جام بین قاره ای ، ایران - ژاپن
10,982
ایران  - پاراگوئه (جام بین قاره ای)
ایران - پاراگوئه (جام بین قاره ای)
14,377
مقاومت گلساپوش - پارس جنوبی
مقاومت گلساپوش - پارس جنوبی
2,924
دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی - یزد - ایفا اردکان - شاهین پارس جنوبی
دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی - یزد - ایفا اردکان - شاهین پارس جنوبی
2,774
اوکراین - پرتغال - نیمه نهایی ۲۰۲۱
اوکراین - پرتغال - نیمه نهایی ۲۰۲۱
2,424
بلاروس - اسپانیا ، نیمه نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی ، پرتغال ۲۰۲۱
بلاروس - اسپانیا ، نیمه نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی ، پرتغال ۲۰۲۱
2,356
اکراین - اسپانیا - مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۲۱
اکراین - اسپانیا - مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۲۱
1,560
رقابت های انتخابی جام جهانی ، پرتغال ۲۰۲۱ ، آلمان - سوییس
رقابت های انتخابی جام جهانی ، پرتغال ۲۰۲۱ ، آلمان - سوییس
1,509
سوییس - آذربایجان
سوییس - آذربایجان
2,741
دیدار نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی - ژاپن - روسیه
دیدار نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی - ژاپن - روسیه
4,248
رقابت های انتخابی جام جهانی اروپا ، پرتغال ۲۰۲۱ ،  لهستان - فرانسه
رقابت های انتخابی جام جهانی اروپا ، پرتغال ۲۰۲۱ ، لهستان - فرانسه
1,671
نیمه نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی اروپا ۲۰۲۱ ، اوکراین - پرتغال
نیمه نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی اروپا ۲۰۲۱ ، اوکراین - پرتغال
1,245
دیدار نیمه نهایی فوتبال ساحلی قهرمانی اروپا پرتغال ۲۰۲۱ ، اسپانیا - پرتغال
دیدار نیمه نهایی فوتبال ساحلی قهرمانی اروپا پرتغال ۲۰۲۱ ، اسپانیا - پرتغال
2,149
جشن قهرمانی جام جهانی روسیه ۲۰۲۱
جشن قهرمانی جام جهانی روسیه ۲۰۲۱
3,289
فینال جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، ژاپن - روسیه
فینال جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، ژاپن - روسیه
4,712
روسیه - سوئیس
روسیه - سوئیس
5,763
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، روسیه - اسپانیا
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، روسیه - اسپانیا
3,665
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اروگوئه - سوییس
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اروگوئه - سوییس
4,807
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، سنگال - برزیل
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، سنگال - برزیل
4,571
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اروگوئه - پرتغال
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اروگوئه - پرتغال
3,557
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، آمریکا - پاراگوئه
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، آمریکا - پاراگوئه
3,193
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اسپانیا - امارات
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، اسپانیا - امارات
2,398
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، تاهیتی - موزامبیک
جام جهانی روسیه ۲۰۲۱ ، تاهیتی - موزامبیک
2,941
بلاروس -سوئیس
بلاروس -سوئیس
1,531
اوروگوئه-آلمان
اوروگوئه-آلمان
1,393