اسکی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ - لهستان


شبکه ورزش
22 مرداد ماه 1400
21:53
جام جهانی اسکی اسنوبرد- روسیه ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی اسنوبرد- روسیه ۲۰۲۱
662
جام جهانی اسکی سرعت- سوییس ۲۰۲۲
جام جهانی اسکی سرعت- سوییس ۲۰۲۲
224
اسکس صحرا نوردی ۲۰۲۱
اسکس صحرا نوردی ۲۰۲۱
152
رقابت های جام جهانی اسکی کراس- چین ۲۰۲۱
رقابت های جام جهانی اسکی کراس- چین ۲۰۲۱
653
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر ( مرحله دوم مارپیچ کوچک )
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر ( مرحله دوم مارپیچ کوچک )
326
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
مسابقات اسکی انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
236
اسکی انتخابی المپیک
اسکی انتخابی المپیک
493
مسابقات انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
مسابقات انتخابی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ - دربندسر
268
جام جهانی رقابت های روزهای برفی - فنلاند ۲۰۲۱
جام جهانی رقابت های روزهای برفی - فنلاند ۲۰۲۱
109
مسابقات اسکی
مسابقات اسکی
185
مسابقات جام جهانی اسکی روسیه ۲۰۲۱
مسابقات جام جهانی اسکی روسیه ۲۰۲۱
747
جام جهانی اسکی اسنوبرد پرش نمایشی ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی اسنوبرد پرش نمایشی ۲۰۲۱
451
جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
348
مسابقات اسکی آلپاین - ایتالیا
مسابقات اسکی آلپاین - ایتالیا
874
رشته مارپیچ بزرگ ، جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
رشته مارپیچ بزرگ ، جام جهانی اسکی آلپاین - ایتالیا ۲۰۲۱
800
جام جهانی اسکی ترکیبی نوردیک ( پرش ) اتریش ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی ترکیبی نوردیک ( پرش ) اتریش ۲۰۲۱
391
رقابت های اسکی آلپاین مارپیچ کوچک فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۲
رقابت های اسکی آلپاین مارپیچ کوچک فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۲
907
اسکی کراس کانتری سوییس ۲۰۲۱
اسکی کراس کانتری سوییس ۲۰۲۱
537
جام جهانی اسکی آلپاین ، مارپیچ کوچک - فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۱
جام جهانی اسکی آلپاین ، مارپیچ کوچک - فرانسه ۲۰۲۱ - بخش ۱
419
جام جهانی اسکی آلپاین فرانسه ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی آلپاین فرانسه ۲۰۲۱
576
اسکی نوردیک مردان نروژ
اسکی نوردیک مردان نروژ
2,163
اسکی صحرانوردی جام جهانی نروژ ۲۰۲۱
اسکی صحرانوردی جام جهانی نروژ ۲۰۲۱
1,726
جام جهانی اسکی صحرانوردی - نروژ ۲۰۲۱
جام جهانی اسکی صحرانوردی - نروژ ۲۰۲۱
788
مسابقات اسکی آزاد اتریش
مسابقات اسکی آزاد اتریش
1,104
اسکی آلپاین اتریش
اسکی آلپاین اتریش
728
اسکی بیاتلون قهرمانی جوانان جهان جمهوری چک ۲۰۲۱
اسکی بیاتلون قهرمانی جوانان جهان جمهوری چک ۲۰۲۱
1,698
دیدار پایانی اسکی روی چمن قهرمانی جهان - روسیه-۲۰۲۱
دیدار پایانی اسکی روی چمن قهرمانی جهان - روسیه-۲۰۲۱
608
مسابقات ۱۰ کیلومتر بیاتلون قهرمانی جوانان جهان - چک ۲۰۲۱
مسابقات ۱۰ کیلومتر بیاتلون قهرمانی جوانان جهان - چک ۲۰۲۱
328
اسکی روی چمن -دور مقدماتی اسکی پرش روی
اسکی روی چمن -دور مقدماتی اسکی پرش روی
301
مسابقات قهرمانی جهان
مسابقات قهرمانی جهان
1,212