تو چی می‌خوری مغزت انقدر خوب کار می‌کنه؟!


لحظه شلیک آر پی جی به مامور امنیتی ایران
لحظه شلیک آر پی جی به مامور امنیتی ایران
79,126
چقدر خود تحقیری
چقدر خود تحقیری
23,408
خیلی بد ترسید !
خیلی بد ترسید !
136,564
بهتره فیلم بازی نکنی
بهتره فیلم بازی نکنی
25,288
فکرشو میکردی با هم روبرو بشیم ؟
فکرشو میکردی با هم روبرو بشیم ؟
37,081
لحظات حساس رد شدن از ایست بازرسی و دستگیری
لحظات حساس رد شدن از ایست بازرسی و دستگیری
35,668
از اول هم نباید بهت اعتماد می کردم
از اول هم نباید بهت اعتماد می کردم
19,308
سوژه رو از دست داد !
سوژه رو از دست داد !
60,273
به رخ کشیدن قدرت
به رخ کشیدن قدرت
17,876
لو دادن مناطق حساس و حیاتی قلب کشور به دشمن
لو دادن مناطق حساس و حیاتی قلب کشور به دشمن
17,702
چه مرد مرموزی هستی تو !
چه مرد مرموزی هستی تو !
46,578
مفسد اقتصادی با رابطه قوی خانوادگی
مفسد اقتصادی با رابطه قوی خانوادگی
12,827
طرف خیلی باهوشه
طرف خیلی باهوشه
13,252
لحظه فرار از دست پلیس
لحظه فرار از دست پلیس
23,259
جاسوسی برای روسیه
جاسوسی برای روسیه
20,796
چه بد ضایع شد
چه بد ضایع شد
63,713
حیرت MI۶ از عملکرد ایران
حیرت MI۶ از عملکرد ایران
17,630
توی چشمات یه برق خاصیه
توی چشمات یه برق خاصیه
16,901
سوژه گیر آوردن !
سوژه گیر آوردن !
21,728
صبر هرکس به اندازه قدمت کشورشه !
صبر هرکس به اندازه قدمت کشورشه !
19,419
من نمی تونم مثل تو بی تفاوت باشم
من نمی تونم مثل تو بی تفاوت باشم
11,936
لو دادن اسامی متخصصین دور زدن تحریم ها
لو دادن اسامی متخصصین دور زدن تحریم ها
40,260
یک ملاقات پنهانی
یک ملاقات پنهانی
13,861
زن ها میتونن آینده رو رقم بزنن
زن ها میتونن آینده رو رقم بزنن
16,335
رد گم کنی با پوشش چادر !
رد گم کنی با پوشش چادر !
14,496
دلال اطلاعات
دلال اطلاعات
10,043
آموزش خلاف ارزش های خانواده
آموزش خلاف ارزش های خانواده
9,343
تو آدم عادی نیستی !
تو آدم عادی نیستی !
28,421
تو برای انگلیس مردی !
تو برای انگلیس مردی !
19,427
آدما از جایی ضربه میخورن که بهش اطمینان دارن
آدما از جایی ضربه میخورن که بهش اطمینان دارن
13,103