8,428

دلاوری به نتایج خطرناکی رسید


معرفی برترین اتم آرای مردی
معرفی برترین اتم آرای مردی
1,243
همه می دونیم مشکل چیه
همه می دونیم مشکل چیه
699
لحظات حساس معرفی اتم های برگزیده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی
لحظات حساس معرفی اتم های برگزیده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی
8,310
فرق اتم با بقیه برنامه ها از زبان دلاوری
فرق اتم با بقیه برنامه ها از زبان دلاوری
467
قضاوت کار خیلی سختیه !
قضاوت کار خیلی سختیه !
455
تعریف اتم توسط داور برنامه
تعریف اتم توسط داور برنامه
273
جنگ سرسختانه داوران
جنگ سرسختانه داوران
279
۱۷  مرداد ۱۴۰۰
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
350
لامپ رو زد به سرش روشن شد !
لامپ رو زد به سرش روشن شد !
2,320
آموزش جدول ضرب در ۳۰ ثانیه !
آموزش جدول ضرب در ۳۰ ثانیه !
1,702
ایجاد شغل پایدار با دستان خالی
ایجاد شغل پایدار با دستان خالی
604
ساخت مدرسه با جمع آوری کاغذ باطله
ساخت مدرسه با جمع آوری کاغذ باطله
339
مهاجرت معکوس روستایی
مهاجرت معکوس روستایی
469
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
394
چالش های یک خبرنگار مطالبه گر
چالش های یک خبرنگار مطالبه گر
276
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
1,716
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
803
کودک درونش فعاله
کودک درونش فعاله
2,403
تیکه مجری به داور اتم، شما خیلی حرف میزنی !
تیکه مجری به داور اتم، شما خیلی حرف میزنی !
2,022
نگرانی دلاوری !
نگرانی دلاوری !
1,453
عشق به فوتبال محدودیت نمی شناسه
عشق به فوتبال محدودیت نمی شناسه
1,068
قرمزته یا آبیته ؟!
قرمزته یا آبیته ؟!
14,983
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
302
محمد کنگانی - مقداد اکبری
محمد کنگانی - مقداد اکبری
1,460
به خطر انداختن جان به خاطر آثار باستانی
به خطر انداختن جان به خاطر آثار باستانی
1,271
قسمت مثبت ماجرا کجاست ؟
قسمت مثبت ماجرا کجاست ؟
8,771
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
804
تا خودمان نخواهیم کسی به داد ما نمی رسد !
تا خودمان نخواهیم کسی به داد ما نمی رسد !
475
وقتی داور برنامه نمی تونه خودش رو کنترل کنه
وقتی داور برنامه نمی تونه خودش رو کنترل کنه
769
تلاش برای حفظ و نگهداری از آثار باستانی
تلاش برای حفظ و نگهداری از آثار باستانی
420