۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)


شبکه ۳
10 مرداد ماه 1400
15:04
گفتگو با سجاد گنج زاده ملی پوش کاراته
گفتگو با سجاد گنج زاده ملی پوش کاراته
13,020
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
2,739
لحظه بیهوش شدن گنج زاده در فینال المپیک !
لحظه بیهوش شدن گنج زاده در فینال المپیک !
167,844
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
7,406
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
7,723
گفتگو با حسن یزدانی ملی پوش تیم ملی کشتی
گفتگو با حسن یزدانی ملی پوش تیم ملی کشتی
36,116
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
4,372
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
2,945
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
4,152
اشک های حسن یزدانی بعد از باخت در فینال کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰
اشک های حسن یزدانی بعد از باخت در فینال کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰
34,313
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
3,876
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
2,440
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
5,052
مصاحبه با علی داوودی ملی پوش وزنه برداری
مصاحبه با علی داوودی ملی پوش وزنه برداری
6,279
مصاحبه با محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی
مصاحبه با محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی
15,537
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش سوم)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش سوم)
1,786
ارتباط تصویری محمدرضا گرایی با مادرش در محل مسابقات
ارتباط تصویری محمدرضا گرایی با مادرش در محل مسابقات
27,374
شادی جالب محمدرضا گرایی با محمد بنا
شادی جالب محمدرضا گرایی با محمد بنا
141,558
تصاویر جذاب از منزل محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک توکیو ۲۰۲۰
تصاویر جذاب از منزل محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک توکیو ۲۰۲۰
27,052
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش دوم)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ( بخش دوم)
9,958
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
3,954
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
3,932
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
1,426
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
1,679
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
1,815
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
1,917
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش سوم)
1,299
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ (بخش اول)
1,887
۹ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
۹ مرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)
988